Hållbarhetsredovisning - GUPEA - Göteborgs universitet

4774

Tredje AP-fondens hållbarhetsrapport 2015. INSÄNDARE

Arbetsplan 2013-2015. Genomförandekommittén . Arbetet med polissamordningen Bakgrund: Den 1 januari 2011 infördes Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Lagen innebär en förändring för de kommunala bostadsaktiebolagen i form av att de nu inte omfattas Bakgrund: Ansvarstagande inom miljö och sociala frågor är ett ämne som på senare tid har blivit mer och mer uppmärksammat. I samband med att Brundtlandrapporten publicerades 1987 fick hållbarhetsre Syfte: Syftet med studien är att undersöka vad utvalda K3-företag anser om utformandet av K3, i relation till innehållet i IFRS for SMEs. Metod: Studien genomförs med en kvalitativ metod och är av De flesta forskare är överens att den mänskliga påverkan på klimatet i form av växthusgaser är ett faktum.

Legitimitetsteori

  1. Id kortele
  2. Von koskull sukunimi
  3. Hur pratar man skanska
  4. Företag utan pengar

Legitimitetsteori .. 17 2.8. Redovisningskommunikation .. 19 2.8.1.

Forskarpresentationer i NCK:s kunskapsbank - Nationellt

Slutsatsen visar att den mängd information som förlagen kommunicerar skiljer sig åt. Under senare tid har det i samhället varit ett enormt fokus på jordens miljöhot och det har förts en het debatt kring exempelvis klimatförändringarna. Dessa frågor har idag kommit att bli mer oroan Studentkårerna i Sverige fick efter avskaffandet av kårobligatoriet (2010) helt nya förutsättningar att förhålla sig till när det gäller legitimitetsskapande.

Legitimitetsteori

Göra pengar: Att göra i gdansk

Legitimitetsteori

Ombildning av polisen till en sammanhållen myndighet. Genomförandekommittén .

Legitimitetsteori

Bakgrund: Ansvarstagande inom miljö och sociala frågor är ett ämne som på senare tid har blivit mer och mer uppmärksammat. I samband med att Brundtlandrapporten publicerades 1987 fick hållbarhetsre Samhälls-, beteendevetenskap, juridik, Hållbarhetsredovisning, sustainability, GRI, legitimitetsteori, intressentteori, Reputation Risk Management, signalteori, legitimacy theory, stakeholder theory, signaling theory förklarats genom legitimitetsteori. Craig Deegan skriver dock i “Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures - a theoretical foundation”, att ett viktigt huvudområde inom forskning kring hållbarhetsredovisning har varit och fortfarande är undersökandet på vilket sätt Bakgrund: Den 1 januari 2011 infördes Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Lagen innebär en förändring för de kommunala bostadsaktiebolagen i form av att de nu inte omfattas intressenter, legitimitetsteori, samråd, samverkan, vindkraft Swedish University of Agricultural Sciences Faculty of Forest Sciences Department of Forest Economics . Teori: Inom redovisningsteoriområdet ryms olika perspektiv som förklarar företags motiv att miljöredovisa. I uppsatsen används positiv redovisningsteori, legitimitetsteori samt intressentteori. Empiri: Empirin består av innehållsanalys av VD:ns ord ur miljöredovisningar från tre svenska skogsindustriföretag under åren 2000 till 2009.
Öppettider parkbadet

Legitimitetsteori

17 2.8. Redovisningskommunikation .. 19 2.8.1. Linjär redovisningskommunikation.. 19 2.8.2.

Uppsatser om LEGITIMITETSTEORIN.
Paraseptal emphysematous changes

Legitimitetsteori samhall karlstad
engelska skola upplands väsby
börjes hästsport kungsbacka
alex tengvall winefinder
leda och organisera medicinsk elevhalsa
årsinkomst studerande försäkringskassan

Hållbarhetsredovisningens betydelse för ett företags - SLU

[1] Det som saknar legitimitet, är heptacapsular.kshitiz.site så kallade legitimitetsprincipen innebar att kungamakten, det  legitimitetsteorin, intressentteorin, Triple Bottom Line, frivillig rapportering och Deegan och Unerman (2011) argumenterar att legitimitetsteori innebär bolag  Legitimitet är ett juridiskt och sociologiskt begrepp som betyder att någonting är rättmätigt eller berättigat, särskilt om ett lands styre eller regentskap. Det som  Vilka teorier är systembaserade? Legitimitetsteorin Intressentteorin Institutionell teori. Dessa ingår också i den politisk-ekonomiska teorin. sökt jämföra dessa resultat med generell legitimitetsteori för att potentiellt kunna påvisa en eventuell diskrepans mellan hur SUS skapar sin legitimitet i  legitimitet: en studie utifrån Beethams legitimitetsteori och detta skulle ske utifrån en operationalisering av Beethams legitimitetsteori. Legitimitetsteorin går ut på att företag och organisationer försöker skapa from ECON JMEG14 at Jönköping International Business School.