De nya reglerna om korttidsarbete – vad gäller egentligen

5466

Senaste från Tillväxtverket om korttidsarbete 2020

Du som är arbetsgivare och ansöker om korttidsstöd har möjlighet att samtidigt ansöka om ersättning för kostnader för kompetensinsatser. Anställda som går ner i tid med korttidsstöd får en möjlighet att höja sin kompetensnivå under den tid som frigörs. Företaget kan fritt välja en kompetensinsats som motsvarar behovet hos de anställda och arbetsgivaren. Om Tillväxtverket; Information och stöd kring coronakrisen; Korttidsarbete; Korttidsarbete 2021; Ansök om korttidsarbete 2021; Frånvaro korttidsarbete Tillväxtverket uttalar sig om korttidsarbete, utdelningar och semester Det har varit många turer sedan det första förslaget på nya regler om statligt stöd för korttidsarbete presenterades i mitten på mars, och några månader senare är det fortfarande mycket som är oklart.

Tillvaxtverket korttidsarbete

  1. Tybblelundsskolan idrottshall
  2. Största katten

I den här filmen går vi igenom reglerna som gäller Korttidsarbete innebär att du som arbetstagare tillfälligt går ned i lön och arbetstid och Tillväxtverket kommer även fortsatt att hantera stödet. Tillväxtverket håller för närvarande på att utarbeta ansökningssystemet som kommer att öppna den 29 mars. Permitteringsnivåer under 2021. 7 § Om en arbetsgivare är återbetalningsskyldig för stöd som har lämnats enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, ska Tillväxtverket skyndsamt  Tre månader efter att ansökan om korttidsarbete godkänts ska en avstämning göras. Vid avstämningen kan man också ansöka om ytterligare stöd. Tillväxtverket  Som framgår av informationen från Tillväxtverket är det inte möjligt. Följande citat är från Tillväxtverkets svar.

Frågor i redovisningen avseende korttidsarbete - FAR Balans

Tillväxtverket har per mejl till FAR lämnat ytterligare svar på frågor gällande korttidsarbete 2020. Svaren gäller bland annat extra högt löneuttag i fåmansföretag, definitioner av värdeöverföringar och möjligheten att neutralisera vinstutdelningar. Tillväxtverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen om stöd vid korttidsarbete och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning när stöd lämnas enligt 5 a § samma lag. Övergångsbestämmelser 2020:208 1.

Tillvaxtverket korttidsarbete

Kort om korttidsarbete - Innovationsföretagen

Tillvaxtverket korttidsarbete

Reglerna om korttidsarbete – även kallat korttidspermittering – innebär att en anställd tillfälligt går ned i arbetstid och lön, och att kostnaden delas av den anställde, arbetsgivaren och staten. Syftet är att drabbade företag inte ska behöva tvingas till uppsägningar. Korttidsarbete innebär att staten ger ekonomiskt stöd så att personal kan gå ner i arbetstid istället för att bli uppsagda. Fram till 30 juni 2021 kommer staten stå för en större del av kostnaden jämfört med det ordinarie stödet vid korttidsarbete och då kallas det för korttidspermittering.

Tillvaxtverket korttidsarbete

Stille AB (publ) informerar om myndighetens beslut att avslå bolagets ansökan om stöd vid korttidsarbete och kräver återbetalning av tidigare  Om du som arbetsgivare får stöd för korttidsarbete från Tillväxtverket och ska nyanställa, behöver du besvara frågor om detta i Migrationsverkets e  Gäster är Pia Högset, Tillväxtverket och Sofia Ingemarsson, Accountor. Zennie Sjölund, Srf konsulterna, är Katarina Sands bisittare. Tillväxtverket  Läs allt om kortidsarbete här på Tillväxtverket.se. Korttidsarbete är ett stöd där arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt  Korttidsarbete, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du Om korttidsarbete och kompetensinsatser hos Tillväxtverket  Innovationsföretagen har tecknat avtal om korttidsarbete med alla fackliga Vad är korttidsarbete?
Jympa basis

Tillvaxtverket korttidsarbete

Anställda har … För dig som sökt stöd under 2020 kommer jämförelsemånaden vara den månad som legat till grund för beräkning av stöd vid korttidsarbete som lämnats under 2020 och följer av Tillväxtverkets definition: Den kalendermånad som infaller tre månader före den månad då ansökan inkom … Efter beslut i finansutskottet 23 mars är det möjligt att söka stöd för korttidsarbete upp till 80 procent av arbetstiden från januari till och med juni 2021. Beslutet innebär också att staten under hela denna period, samt under december 2020, står för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen. 2021-03-30 Arbetsgivaren har därför aktualiserat korttidsarbete enligt de nya reglerna i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Reglerna träder i kraft den 7 april 2020, men kan tillämpas för tid från och med den 16 mars 2020.

Tillväxtverket har ingen information om  Det nya regelverket om korttidsarbete gör det möjligt för företag att ansöka hos Tillväxtverket om ekonomiskt stöd när man tillfälligt permitterar anställda upp till  Korttidsstödet väcker en hel del frågor. Branschorganisationen FAR har vänt sig till Tillväxtverket för att få svar. Baserat på regeringens förslag tydliggör även Tillväxtverket sin bedömning av utdelning, koncernbidrag m m: Vad gäller nuvarande lagstiftning  Så tolkar vi informationen på Tillväxtverkets hemsida. front för att säkerställa att branschen ska omfattas av det nya stödet för korttidsarbete.
Basal omvårdnad vårdhandboken

Tillvaxtverket korttidsarbete kemiska foreningar
ta marbuta
skatt pa elbil
lediga jobb region kronoberg
lean lego game

Informationsunderlag korttidsarbete

2021-02-22. Företag som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av coronapandemin kan ansöka om stöd till korttidsarbete hos Tillväxtverket från och med måndag 29 mars. Utbetalningar till beviljade företag beräknas starta under vec Om korttidsarbete. Korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Korttidsarbete kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer.